Připomeňme si jaký byl Listopad 1989
 
Plzeň 1989

V Praze se hýbou ledy

Na konci osmdesátých let vzrůstal odpor občanů Československa proti komunistické diktatuře.

 Od 15. 1. do 21.1. 1989 probíhal v Praze tzv. Palachův týden k uctění památky J. Palacha. Konaly se protestní akce proti vládnoucímu režimu. Byla to předzvěst listopadové revoluce, brutálně rozháněna slzným plynem, obušky, vodními děly. 1400 účastníků bylo zadrženo, mnoho lidí zraněno. Představitelé těchto protestních iniciativ – V. Havel, D. Němcová, A. Vondra aj. byli vzati do vazby. V. Havel byl v březnu 1989 uvězněn. 

Policie tyto demonstrace brutálně potlačila. 

zdroj: wikimedia commons – volné dílo

Jan Palach

(11. 8. 1948 – 19. 1. 1969)

Student Filosofické fakulty UK se zúčastňoval mnohých akcí proti okupaci vojsk v roce 1968. 

Koncem roku byl velmi znepokojen z politické situace v naší zemi a rozhodl se k radikálnímu burcujícímu činu. 

16.1. 1969 se v Praze na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil. Po třech bolestných dnech zemřel. 

Jeho pohřeb se stal velkou manifestací veřejnosti proti trvající okupaci. 

V Plzni provedl podobný čin Josef Hlavatý, mladý pivovarský dělník (4.12. 1943 – 25.1. 1969). Stalo se tak 20. ledna na podstavci odstraněného pomníku T. G. Masaryka v Plzni, poté co se Josef Hlavatý dověděl, že Jan Palach na klinice v Praze zemřel. 

Tehdy člen předsednictva Československého svazu spisovatelů Václav Havel veřejně reagoval a vystoupil v televizi s projevem vyzývajícím občany i politiky k aktivitě proti okupaci.